print logo

AD(H)D behandelen

AD(H)D is niet te genezen.

De behandeling van ADHD en ADD bestaat uit een combinatie van:

 • informatie en inzicht geven in de stoornis
 • begeleiding thuis
 • begeleiding op school
 • medicatie

ADHD-behandelingen in de Jeugdwet

Sinds 2015 is de Jeugdwet in werking getreden waarin alle geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar onder de gemeente valt in plaats van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat u hulp voor uw kind met (een vermoeden op) ADHD bij de gemeente dient aan te vragen. De gemeente sluit contracten af met zorgverleners. U kunt alleen bij een zorgverlener terecht als deze een contract heeft met uw gemeente.

ADHD-zorg door kinderarts in 2016 niet meer vergoed!

Voor de kinderen die voor ggz-zorg onder behandeling waren van een kinderarts in een ziekenhuis gold 2015 als overgangsjaar. Zij mochten de behandeling in 2015 voortzetten. Voor 2016 is geen regeling voor continuering van zorg voor deze kinderen  getroffen. Dit betekent dat als uw  gemeente geen contract met het ziekenhuis heeft afgesloten de behandeling niet meer wordt vergoed. 

Balans maakt zich hier ernstige zorgen over en adviseert alle ouders van kinderen met ADHD die onder behandeling zijn bij een kinderarts contact op te nemen met de gemeente. En zich goed te laten informeren of het consult voor behandeling van ADHD in 2016 nog wel door hen wordt vergoed. Zie ook het nieuwsbericht van 11 december 2015.

Behandelingen

Informatie over protocollen en richtlijnen voor behandeling van AD(H)D vindt u op de websites van het Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie en het Trimbos-instituut.

Naast psychosociale interventies en medicijnen zijn er tal van therapieën die als doel hebben AD(H)D te behandelen. Sommige hiervan hebben een wetenschappelijke onderbouwing, andere niet. We bespreken een aantal nieuwe ontwikkelingen en we besteden aandacht aan alternatieve therapieën.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Psychosociale aanpak van AD(H)D

Links en bronnen

 • Keuzehulp behandeling AD(H)D kinderen 5-12 jaar
  Deze keuzehulp op kiesbeter.nl is bedoeld voor ouders als hulp bij het maken van een keuze voor een behandeling. Kenmerken en voor- en nadelen van behandelingen worden hier op overzichtelijke wijze beschreven.
 • Multidisciplinaire Richtlijn AD(H)D
  Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van AD(H)D bij kinderen en jeugdigen 2005 (volledige versie, 128 pagina's) van het Trimbos-instituut. Er zijn nieuwe richtlijnen voor AD(H)D in de jeugd- en de jeugdgezondheidszorg in de maak. Balans werkt aan de ontwikkeling van deze richtlijn. Lees meer: Trimbos-instituut.
  Direct naar:
 • Patiëntenversie
  Speciale versie voor ouders van kinderen en jeugdigen met AD(H)D
 • Samenvatting
  Samenvatting Multidisciplinaire Richtlijn ADHD
Laatste wijziging: 02-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners