print logo

Alternatieve therapieën

Alternatieve behandelaars luisteren vaak beter naar ouders en nemen langer de tijd om problemen met hen door te spreken. Ouders en patiënten voelen zich er dikwijls begrepen en op hun gemak. Dat is een prettige ervaring. Nogal eens wordt genezing beloofd. Sommige alternatieve behandelaars onderstrepen het belang van het feit dat de therapie 'natuurlijk' is, terwijl medicijnen 'niet-natuurlijk' zouden zijn. Menigeen vergeet dat er ook in de natuur veel giftige stoffen voorkomen, dat medicijnen niet altijd een chemische oorsprong hebben en dat chemische producten niet per definitie giftig zijn.

Het feit dat je veel doet voor je kind geeft ouders een goed gevoel. En als je er sterk op gericht bent om verbeteringen te zien, dan zie je ze ook vaak. Maar helaas is de verbetering meestal tijdelijk. De enthousiaste verhalen van andere ouders over resultaten van alternatieve therapieën zijn vaak 'vers van de pers'. Als je er later nog wel eens navraag naar doet, blijft er heel wat minder enthousiasme over. Dan blijkt het kind toch weer teruggevallen te zijn in het gedrag of blijkt een zware therapie in het leven van alledag uiteindelijk toch niet vol te houden.

Boycot door de farmaceutische industrie

Alternatieve behandelaars klagen vaak dat er in Nederland geen belangstelling is voor hun therapie, dat de overheid weigert te investeren in onderzoek van alternatieve behandelingen of dat de farmaceutische industrie deze boycotten. Vaak wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland. Meestal zijn dit kleine, niet gecontroleerde onderzoeken bij onbekende universiteiten. Onze ervaring is dat nieuwe kennis en betere behandelmethoden door de medische wetenschap gretig worden verwelkomd. Er is geen enkele reden om een veelbelovende nieuwe benadering dood te zwijgen of op oneerlijke wijze aan te vallen.

Informatie verzamelen

Natuurlijk wilt u de best mogelijke behandeling voor uw kind. In de geest van 'baat het niet, dan schaadt het niet' kunt u in de verleiding worden gebracht om de voorzichtigheid uit het oog te verliezen als u hoort over een nieuwe behandelmethode die gouden bergen belooft.

Maar u hebt ook de verantwoording om de 'gezinsbronnen' (tijd, geld en energie) wijs te investeren. Met andere woorden: u dient zich op te stellen als een geïnformeerde consument; niet alleen tegenover de reguliere geneeskunde, maar ook tegenover alternatieve behandelaars.

Hieronder enige punten waardoor u twijfelachtige therapieën zou kunnen herkennen:

  • Overdrijven is een teken aan de wand. Wees wantrouwig ten opzichte van producten of behandelingen die worden omschreven als 'verbazingwekkend', 'wonderbaarlijk' of 'een fantastische doorbraak'. Betrouwbare artsen/behandelaars gebruiken dergelijke termen niet. Evenmin beroemen zij zich op successen bij de behandeling van grote aantallen patiënten.
  • Wees eveneens wantrouwig bij elke behandeling die wordt aangeprezen als behandeling van een brede variëteit aan kwalen. Gezond verstand vertelt ons dat hoe grandiozer de claim, hoe minder waarschijnlijk het is dat er enige echte verdienste achter verscholen zit.
  • Ga niet af op ervaringsverhalen van mensen die beweren dat ze zijn geholpen door een bepaald product of een bepaalde behandeling. Enthousiasme is geen bewijs; echte gezondheidsprofessionals pronken niet met verklaringen van hun patiënten.
  • Wees sceptisch als wordt beweerd dat een behandeling wordt doodgezwegen of oneerlijk bejegend door de gevestigde medische orde.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Regelingen en voorzieningen

Laatste wijziging: 14-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners