print logo

Behandeling met medicijnen

Ouders staan soms huiverig tegenover het gebruik van medicijnen, maar medicijnen kunnen een belangrijk onderdeel van de behandeling van AD(H)D vormen. Ze kunnen bij veel kinderen met AD(H)D zorgen voor een sterke verbetering van het gedrag en/of de concentratie.

Beschrijving

Een uitgebreide beschrijving van AD(H)D-medicatie, waaronder de werking, bijwerkingen, therapietrouw, veiligheid en verslaving vindt u in het boek 'Het is ADHD' van Arga Paternotte en Jan Buitelaar. Meer informatie over dit boek vindt u in de webwinkel.

De kernsymptomen van AD(H)D (aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit) kunnen door medicatie sterk verbeteren. Dit heeft een gunstig effect op onder meer het schoolwerk, de fijne motoriek, de opvoeding en de sociale relatie met andere kinderen.

Effect van medicatie

Volgens de Gezondheidsraad leidt medicatiegebruik bij ongeveer 80% van de kinderen met AD(H)D tot een gedragsverbetering. Het gedrag van deze kinderen valt daarmee (net) binnen het 'normale' gedragspatroon. Medicatie kan mislukkingen voor het kind voorkomen en de relatie tussen kind en omgeving verbeteren.

Soms moeten verschillende soorten medicatie (of combinaties daarvan) uitgeprobeerd worden en helaas zijn er gevallen dat de medicatie niet aanslaat of dat het kind zodanig last krijgt van bijwerkingen, dat het 'middel erger is dan de kwaal'.

Rebound

AD(H)D is ook met medicatie niet te genezen. De symptomen komen terug als de medicijnen zijn uitgewerkt. Bij kortwerkende medicatie komen de symptomen dan soms sterker terug dan normaal. Dit noemen we het reboundeffect. Dit effect kan met een goed getimed innameschema worden beperkt. Bij langwerkende medicijnen treedt dit effect nauwelijks op en hoeft er maar één keer per dag medicatie ingenomen te worden.

Tipkaart

Balans heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de tipkaart Samen beslissen, die wordt uitgegeven door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. De kaart bevat tips voor ouders van een kind met AD(H)D. Met deze tips kunt u samen met uw kind beslissen over wel of geen medicijnen bij ADHD of ADD. Meer informatie op de website van de NPCF.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Soorten medicijnen

Laatste wijziging: 18-07-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners