print logo

Nieuwe ontwikkelingen

Veel ouders staan huiverig tegenover het gebruik van psychostimulantia voor AD(H)D. Vaak komt de vraag naar voren of er geen andere behandelingen mogelijk zijn. Dan worden genoemd: dieet, voedingssupplementen, homeopathische middelen of breintrainingen.

Wetenschappelijk bewijs

De ouders hebben vaak 'van horen zeggen' dat een therapie zo goed werkt. Het bezwaar bij de meeste alternatieve behandelingen is dat er onvoldoende onafhankelijk wetenschappelijk bewijs is voor de werking ervan.

Therapeuten of instituten die een therapie leveren, zullen vaak aangeven dat de therapie 'bewezen werkt'. Daar zijn meestal wel wat vraagtekens bij te zetten. Soms was de onderzochte groep niet groot genoeg, zodat het gevonden effect ook op toeval gebaseerd zou kunnen zijn. Soms was ook niet duidelijk of de behandelde kinderen echt wel AD(H)D hadden, zoals een jeugdpsychiater dat zou omschrijven. Ook kan het bijvoorbeeld heel goed zijn dat de verbetering optreedt, doordat er tijd en aandacht aan het kind en aan zijn ouders wordt besteed. Of dat de deelnemers en de onderzoekers heel graag een verbetering willen zien, omdat ze tijd, energie en geld aan de methode besteden. Of dat er een verbetering optreedt omdat de kinderen die deelnemen aan het onderzoek sterk gemotiveerd zijn om het gedrag te veranderen, meer dan het 'gemiddelde' kind met AD(H)D. Zo zijn er in de loop der jaren al verschillende vormen van therapie geweest, die bij veel kinderen leken te helpen, maar die wetenschappelijk niet onderbouwd konden worden.

Nieuwe behandelmethodes

Voor neurofeedback, Cogmed geheugentraining en bepaalde diëten zijn er duidelijke aanwijzingen dat er een effect wordt behaald bij (sommige) kinderen met AD(H)D. Over deze therapieën leest u hier meer. Andere therapieën behandelen wij onder de kop 'alternatieve therapieën'.

Balans staat open voor nieuwe behandelmethodes, maar zal deze pas actief propageren als het succes van deze methodes voldoende wetenschappelijk is aangetoond. Balans blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en u daarover informeren.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Breinstimulerende therapieën

Link

Gaming&Training
De Stichting Gaming & Training ontwikkelt en onderzoekt behandeling van cognitieve controleproblemen. Op deze site informatie over Braingame Brian.

Laatste wijziging: 27-02-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners