print logo

Psychosociale aanpak van AD(H)D

Onder een psychosociale aanpak vallen interventies die erop gericht zijn het gedrag van het kind te beïnvloeden. Om dat te bereiken, zijn de interventies niet alleen gericht op het kind zelf, maar ook op ouders en leerkrachten. Zij zijn immers degenen die het kind opvoeden, begeleiden en onderwijzen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met AD(H)D gebaat zijn bij een gestructureerde begeleiding, gericht op het consequent belonen en versterken van gewenst gedrag.

Psycho-educatie

Om de ouders, leerkrachten en het kind te ondersteunen in de gewenste gedragsverandering, blijkt het van groot belang dat zij begrijpen en accepteren wat het betekent om AD(H)D te hebben. De voorlichting hierover wordt psycho-educatie genoemd.

Behalve op deze website is er ook informatie over AD(H)D te vinden in boeken en richtlijnen. Uitgebreide informatie over kenmerken, diagnose, behandeling en de aanpak van AD(H)D thuis en op school, vindt u in het boek 'Het is ADHD', uitgegeven door Balans. Meer informatie over dit boek in de webwinkel.

Gedragstherapie

Gedragstherapie lijkt iets ingewikkelds, maar dat is het niet. In principe passen ouders en leerkrachten elke dag gedragstherapie toe. We leren onze kinderen gewenst gedrag aan door positief te reageren als ze zich goed gedragen. We leren ze negatief gedrag af door het te negeren of straf te geven als ze zich misdragen. Dat heet 'opvoeden'!

Niet gemakkelijk op te voeden

Kinderen met ADHD, en in mindere mate ook kinderen met ADD, brengen hun ouders en leerkrachten in verlegenheid omdat ze zich niet gemakkelijk laten opvoeden. Door hun onvoorspelbare gedrag maken zij het de volwassenen erg moeilijk om kalm en positief te blijven reageren. Gewone opvoedkundige maatregelen lijken verspilde moeite. De kinderen vervallen steeds weer in dezelfde fouten. Het lijkt wel of alle corrigerende woorden het ene oor in en het andere weer uitgaan.

Voorkom negatieve spiraal

Het gevaar bestaat dat ouders en kind of leerkracht en kind het contact met elkaar zoveel mogelijk gaan vermijden. Dat is niet zo vreemd als het lijkt: het opvoeden of onderwijzen van een kind met AD(H)D kan behoorlijk moedeloos maken. Maar door het contact te vermijden, verliezen de ouders ook het zicht op de positieve kanten van het kind. Het gevolg kan zijn dat er een negatieve spiraal wordt ingezet, waarbij de relatie tussen ouders en kind gekenmerkt wordt door onmacht, verdriet en het gevoel te falen. Gedragstherapie of oudertraining kan een middel zijn om deze situatie terug te draaien.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Voorlichting en training voor ouders

Laatste wijziging: 04-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners