print logo

Voorlichting en trainingen voor het kind

Net als voor ouders en leerkrachten is het belangrijk dat het kind, als het daar groot genoeg voor is, inzicht krijgt in de beperkingen die AD(H)D met zich meebrengt. Hij kan voorlichting krijgen van zijn ouders, de hulpverlener, de leerkracht of in groepsverband, als onderdeel van een training. Bij oudervereniging Balans kunnen kinderen terecht op de website Balans Babbels.

Training voor kinderen

Trainingen voor kinderen richten zich op:

 • zelfregulerend gedrag (eerst denken, dan doen)
 • leren afremmen van de eerste impulsieve reactie
 • leren afwegen van verschillende alternatieve gedragingen, zowel in sociale situaties als in werk/opdrachtsituaties
 • betere probleemoplossingstrategieën
 • leren kiezen voor (grotere) beloningen op langere termijn, in plaats van directe behoeftebevrediging
 • vergroten van de sociale vaardigheden

Meer zelfvertrouwen

In de praktijk blijkt dat het kinderen kan ondersteunen in hun zelfvertrouwen en gevoel zelf ook een aandeel te kunnen leveren in de verbetering van de situatie. Bovendien vinden kinderen de trainingen (die meestal in spelvorm worden aangeboden) vaak leuk. Dat komt ook doordat het prettig voor hen is in het gezelschap te zijn van iemand die niet over hen oordeelt, alle ins en outs van hun stoornis kent en leuke en handige tips geeft.

Mogelijke trainingen voor kinderen zijn:

 • zelfregulatietraining
 • sociale-vaardigheidstraining
 • combinatie met oudertraining
 • daghulp
 • opvang in een andere omgeving
 • creatieve therapie
 • psychomotorische therapie

In het verlengde van de hier genoemde meer specifiek therapeutische interventies kan men ook mogelijkheden in de natuurlijke omgeving van het kind benutten, zoals deelname door het kind aan sportclubs/scouting. Hierbij zal het kind ondersteund moeten worden door ervaren hulpverleners.

Psycho-educatie

De website ADHD voor kids helpt kinderen van 6 tot 8 jaar op speelse wijze leren wat ADHD is en wat dit voor hen betekent. Het programma, ontwikkeld door Karakter, is zo opgezet dat kinderen het onder begeleiding van ouders/verzorgers kunnen doorlopen. Ook kan het gebruikt worden ter ondersteuning bij de behandeling van ADHD door psychologen, orthopedagogen en remedial teachers.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Behandeling met medicijnen

Laatste wijziging: 13-11-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners