print logo

Het hele gezin

AD(H)D heeft niet alleen gevolgen voor het kind zelf maar ook voor de andere gezinsleden.

Relatieproblemen

Relatieproblemen en echtscheiding komen meer dan gemiddeld voor in gezinnen met een kind met AD(H)D. Die relatieproblemen zijn lang niet altijd de oorzaak van de AD(H)D, zoals hulpverleners vroeger wel beweerden, maar eerder het gevolg. Een kind met AD(H)D kan een zware wissel trekken op de relatie van zijn ouders (en op hun relatie met andere kinderen). De relatieproblemen tussen ouders hebben dikwijls wel weer een negatieve invloed op het kind met AD(H)D.

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes van kinderen met AD(H)D hebben een aantal speciale problemen. Zij krijgen noodgedwongen veel minder aandacht van hun ouders en ervaren dat er in het gezin met verschillende maten wordt gemeten. Bovendien hebben ze gemiddeld vaker te maken met uitgeputte ouders en een negatieve benadering door de omgeving.

Gezinsoverleg

Het gezinsoverleg kan een manier zijn om als gezin één lijn te trekken. Soms kan het nodig zijn het kind met ADHD tijdelijk in een andere omgeving op te laten vangen. Kinderen met ADD zijn over het algemeen minder storend voor de omgeving; een tijdelijke opvang zal voor hen meestal niet nodig zijn.

Gezinspoli

Soms herkennen ouders zichzelf in de AD(H)D-kenmerken van hun kind. Ze vonden het als kind ook moeilijk om zich te concentreren en waren onrustig, en nu als volwassene hebben ze hier nog steeds wat last van. Dit is logisch gezien het feit dat AD(H)D voor een groot deel door erfelijke factoren wordt bepaald. De appel valt soms niet ver van de boom. Gezien deze erfelijke familiaire belasting betekent dit ook dat de kans groter is dat broers en zussen van kinderen met AD(H)D ook zelf kenmerken van AD(H)D hebben. In de wetenschap en de hulpverlening wordt dit gegeven steeds meer erkend. Er zijn al voorbeelden van een gezinspoli die bij een vermoeden van AD(H)D aandacht besteedt aan het gehele gezin.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Elkaar steunen

Laatste wijziging: 14-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners