print logo

Broertjes en zusjes

Broertjes en zusjes van kinderen met AD(H)D hebben een aantal speciale problemen. Zij krijgen minder aandacht van hun ouders dan hun broertje of zusje. Kinderen kunnen daar boos over worden, ook omdat er met twee maten wordt gemeten: 'Waarom krijg ik veel eerder op mijn kop als ik niet luister dan hij/zij?'

Stoorzender

Het ís ook niet gemakkelijk voor de broer(s) en/of zus(sen) van het kind met AD(H)D. Ze moeten accepteren dat er een 'stoorzender' in het gezin aanwezig is, die vaak uitjes verpest, niet normaal aan spelletjes kan meedoen en daarbij ook nog eens meer aandacht krijgt van hun ouders dan zij. Dat laatste is niet te voorkomen; een kind met AD(H)D moet meer worden aangemoedigd iets te doen, vaker tot de orde worden geroepen en er moet hem ook vaker hulp worden geboden.

Toch is het belangrijk niet te vergeten ook de andere kinderen aandacht te geven. Voor de kinderen zonder AD(H)D in het gezin is het bijvoorbeeld extra fijn hun ouders even voor zichzelf te hebben, bijvoorbeeld in een wekelijks uitstapje met een van de ouders. Uit onderzoek blijkt ook dat als goed wordt uitgelegd waarom het kind met AD(H)D meer aandacht krijgt, en waarom er voor hem of haar andere regels gelden, het broertje of zusje hier begrip voor heeft.

Schuldgevoel

Sommige kinderen voelen zich schuldig over het feit dat ze zich ergeren aan hun broertje of zusje. Hoewel hij of zij er ook niet om gevraagd heeft AD(H)D te hebben, is er wel steeds narigheid en onrust en worden ze bijvoorbeeld raar aangekeken in de buurt. Karakters verschillen, dus elk kind zal weer anders reageren op de bijzondere gezinssituatie. De één zal er weinig problemen mee hebben. De ander zal te maken krijgen met verwarrende gevoelens.

Schade inhalen

Het kan nog wel eens gebeuren dat een kind dat aanvankelijk zo makkelijk was en weinig aandacht van ouders vroeg, later 'de schade lijkt in te halen'. Als ouders net een beetje op adem komen omdat ze de 'gebruiksaanwijzing' van hun kind met AD(H)D hebben gevonden (voor dit moment) en de gezinsproblemen onder controle hebben, dan komt er uit onverwachte hoek een nieuw probleem: het makkelijke kind wordt lastig. Het gaat het AD(H)D-broertje of -zusje nadoen of op een andere (negatieve) manier aandacht trekken. 'Houdt het dan nooit op?', kunnen ouders in zo'n geval gaan denken. Maar natuurlijk heeft ook dit kind recht op aandacht en extra hulp.

Ondersteuning voor broertjes en zusjes

Op de internetsite Survivalkid vinden jongeren (12-24 jaar) met een broertje, zusje of ouder met een psychische stoornis informatie over psychische problemen en verslaving. Er zijn stellingen, testjes en oefeningen. Deelnemers kunnen chatten met leeftijdsgenoten die in een vergelijkbare situatie zitten en mailen en (privé) chatten met een coach. Deze site is een initiatief van Indigo en GGZ Drenthe.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Gezinsoverleg

Laatste wijziging: 14-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners