print logo

Hulp bij opvoeding van kinderen met ADHD of ADD

Niet alle ouders zijn van nature goede opvoeders en voor ouders van kinderen met AD(H)D geldt dat aan hun opvoedingsvaardigheid bijzonder hoge eisen gesteld worden. Het is dan ook niet verbazend dat velen van hen dat niet vanzelf kunnen.

Vragen om hulp, training en ondersteuning bij de opvoeding is geen teken van zwakte maar juist een teken dat u uw verantwoordelijkheid als ouder serieus neemt. Uw kind verdient het dat u zich inzet om hem zo goed mogelijk op te voeden en te begeleiden, en u verdient het zelf ook.

Publicaties en oudertrainingen

Er zijn vele publicaties die u kunnen helpen. Ook kunt u terecht bij uw hulpverlener voor een verwijzing naar een oudertraining (zie ook voorlichting en trainingen voor ouders). Op deze website besteden we aandacht aan de manier waarop u kijkt naar het gedrag van uw kind, aan regels en structuur, aan beloningssystemen en time-outs. Helaas zijn er geen simpele recepten te geven, ieder kind, iedere ouder, ieder gezin heeft zijn eigenaardigheden en zijn eigen karakter.

Gedrag veranderen is moeilijk

Het lijkt niet zo moeilijk je eigen gedrag of dat van je kind te veranderen, maar dat is het wél. Het veranderen van de manier waarop u op uw kind reageert - iets wat meestal onbewust gebeurt - vraagt nogal wat inzicht en doorzettingsvermogen. Het is eigenlijk onnatuurlijk om eerst een plan te maken ('hoe gaan we voortaan reageren als ...'), dit plan uit te voeren en dat ook nog vol te houden.

Het is belangrijk niet al het gedrag tegelijk te willen veranderen. Beginnen met een duidelijk, klein stukje gedrag dat niet zo moeilijk te veranderen is, werkt het best (bijvoorbeeld: samen eten aan tafel). Hoe kleiner de stappen, hoe groter de kans op succes. En succes hebben alle partijen nodig om de moed erin te kunnen houden. Nog beter is het om eerst te ontdekken wat er al wel goed gaat en dat extra te benadrukken.

Gedrag veranderen kost tijd

Houd er ook rekening mee, dat veranderen tijd kost. Gun uw kind, u zelf en uw gezin deze tijd. Als u een nieuw programma of methode wilt toepassen, trek hier dan tenminste een aantal weken voor uit. Spring niet van het ene programma naar het andere, omdat het niet direct helpt. En geef het niet op, wanneer het even niet lukt om een programma of methode vol te houden of als het kind een terugval in het gedrag heeft. Haal diep adem, tel tot tien, slaap er een nachtje over en begin weer met frisse moed.

Uw kind ontwikkelt zich en verandert

Uw kind ontwikkelt zich, net als andere kinderen. Op sommige gebieden blijft deze ontwikkeling misschien achter bij 'het gemiddelde kind', maar op andere gebieden is de ontwikkeling normaal. In uw opvoedmethodes zult u daar rekening mee moeten houden. Vooral rond de puberteit speelt de behoefte aan autonomie een grote rol.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Positief benaderen

Laatste wijziging: 14-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners