print logo

AD(H)D op school

Iedere ouder droomt van een zonnige toekomst voor zijn kind. Goed onderwijs is daarbij een belangrijk hulpmiddel: een geslaagde schoolcarrière geeft kinderen een stevige basis voor later. Uiteraard geldt dat ook voor kinderen met AD(H)D.

Helaas lijken deze kinderen minder te profiteren van het onderwijs dat ze krijgen. Leerkrachten van kinderen met AD(H)D zeggen vaak 'dat het er wel in zit, maar er niet uit komt'. Dat klopt meestal ook wel.

Een kind met AD(H)D heeft veel steun uit de omgeving nodig om tot leren te kunnen komen. Zijn aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit en problemen met het organiseren van taakgericht gedrag spelen hem bij het schoolse leren ernstig parten.

Signalen op school

Regelmatig komt het voor dat de signalen van AD(H)D het eerst worden opgemerkt in het onderwijs. Ouders hebben dan al vaak wel eerder aan de bel getrokken omdat ze ongerust waren over het gedrag van hun kind, maar werden gerustgesteld: alle jonge kinderen zijn nu eenmaal druk en impulsief en vragen veel aandacht. Of: alle jonge kinderen zijn wel eens dromerig en vergeten van alles. De problemen van het kind met AD(H)D komen pas echt aan het licht doordat het onderwijs vraagt om vaardigheden die een kind met AD(H)D niet min of meer vanzelf ontwikkelt, zoals een gemiddeld kind dat wel doet.

Het komt ook voor dat ouders al weten of vermoeden dat hun kind AD(H)D heeft voordat het naar de basisschool gaat. Dan is het belangrijk de leerkracht aan het begin van het schooljaar goed op de hoogte te brengen. Een leerkracht wil van tevoren graag weten welke behandeling het kind krijgt (gedragstherapie, medicatie). Misschien is het nodig dat de leerkracht kennis opdoet/opfrist over AD(H)D: hoe de symptomen tot uiting kunnen komen in de klas, hoe de kans dat het kind kan meedraaien in de klas groter wordt. Afstemming met het thuisfront van een leerling is van groot belang voor een eenduidige aanpak van het kind.

Aanpak op school

Vrijwel elke leerkracht heeft wel een kind met AD(H)D in de klas, sommige hebben er zelfs meerdere. De AD(H)D is een belasting voor het kind zelf, maar ook voor de klas en voor de leerkracht. Goede ondersteuning van de leerkracht en samenwerking met de ouders zorgen ervoor dat de leerkracht zijn of haar werk optimaal kan doen en dat het kind zich optimaal ontwikkelt. Kinderen met ADD vallen in eerste instantie niet zo op in de klas. En als ze intelligent zijn, komt hun probleem nog moeilijker aan het licht doordat ze hun tekorten goed kunnen compenseren. Maar ook hier geldt dat het kind met de juiste ondersteuning zich optimaal kan ontwikkelen.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: AD(H)D-kenmerken en school

Laatste wijziging: 28-02-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners