print logo

AD(H)D-kenmerken en school

De letters AD(H)D staan voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands noemen we AD(H)D officieel 'een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit'. We spreken van aandachtstekort omdat deze kinderen op de een of andere manier hun aandacht niet lang genoeg kunnen richten op taken die voor hen van belang zijn. Ze wíllen hier best de motivatie voor opbrengen, maar dit blijkt ze veel meer energie te kosten dan andere kinderen.

Kenmerken

AD(H)D is een naam voor een gedragsstoornis met de kenmerken:

  • aandachts- en concentratiestoornissen
  • impulsiviteit en hyperactiviteit

AD(H)D wordt beschreven in het internationale diagnostische handboek van de psychiatrie, de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Kinder- en jeugdpsychiaters over de hele wereld hebben na veel onderzoek met elkaar afgesproken dat er sprake is van AD(H)D als een kind een aantal gedragingen vertoont die wijzen op ernstige aandachts- en concentratieproblemen en een grote mate van hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze kenmerken moeten al vroeg bij het kind aanwezig zijn (vóór het zevende jaar) en niet het gevolg zijn van andere oorzaken zoals lichamelijke of geestelijke ziekten. De kenmerken moeten ook in verschillende situaties voorkomen, bijvoorbeeld zowel thuis als op school.

AD(H)D kan zowel met als zonder hyperactiviteit en impulsiviteit optreden. Als hyperactiviteit ontbreekt, wordt ook wel van ADD ofwel het overwegend niet-oplettende type gesproken.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer over de kenmerken, oorzaken en diagnose

Kinderen met AD(H)D verschillen net zoveel van elkaar als andere kinderen en ook zij ontwikkelen zich. De kenmerken en de problemen veranderen dan ook met de leeftijd. Ook de eisen die aan kinderen worden gesteld veranderen met de leeftijd (de klas waar ze in zitten). Vooral de overstap van basisschool naar middelbare school is soms erg groot.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: AD(H)D op de basisschool

Laatste wijziging: 28-02-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners