print logo

Omgaan met AD(H)D in de klas

Onderwijs geven aan een kind met AD(H)D is niet gemakkelijk. Er wordt veel van een leerkracht gevraagd in de omgang met deze kinderen, zowel op pedagogisch als op didactisch gebied. Het is moeilijk de extra aandacht en energie die deze kinderen vragen in de klas op te brengen, zeker naarmate het schooljaar vordert. Als er geen vooruitgang in het gedrag zit, eisen vermoeidheid en machteloosheid soms hun tol. Dan ontstaat het gevaar van een negatieve spiraal: de leerkracht begint het kind te negeren, zet het vaker op de gang, geeft het vaker straf, waardoor de leerling zich ook afsluit en zich nog minder van de leerkracht gaat aantrekken. Het gedrag gaat dan van kwaad tot erger. Voor beide partijen én voor de rest van de klas is het dus belangrijk om zo'n negatief patroon te vermijden of zo snel mogelijk te doorbreken.

Grotere verdraagzaamheid

De leerkracht kan zijn verdraagzaamheid voor kinderen met AD(H)D vergroten door meer informatie in te winnen over deze stoornis, zodat hij een goed onderscheid kan maken tussen onwil en onvermogen. Kinderen met AD(H)D verschillen net zoveel van elkaar als andere kinderen, dus het is belangrijk om over dit specifieke kind informatie in te winnen, bij de ouders en bij leerkrachten die het kind eerder in de klas hadden.

Binnen de basisschool is de intern begeleider (IB'er) verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen met gedrags- en leerproblemen en voor de begeleiding en training van individuele leerkrachten. De IB'er is het aanspreekpunt voor ouders en hulpverleners over voorzieningen binnen de school.

Een aantal maatregelen, die ontwikkeld zijn om kinderen met AD(H)D te ondersteunen in het leren op school, komen alle kinderen ten goede. Deze maatregelen kunnen in een klas worden ingevoerd en na een afgesproken periode (bijvoorbeeld tussen twee schoolvakanties) worden geëvalueerd. Soms zijn deze 'basisniveau' maatregelen al voldoende om het functioneren van de AD(H)D-leerling(en) te verbeteren.

Als dat niet zo is, zijn maatregelen gericht op het individuele kind op zijn plaats. In de leerkrachttraining 'Druk in de klas' worden het basisniveau en de individuele maatregelen systematisch uitgewerkt. Voor de volgende pagina's is gebruik gemaakt van de syllabus die bij deze interventie hoort.

Samenwerking

Samenwerking met ouders is belangrijk. Een kind met AD(H)D is er zeer mee gebaat als er in de aanpak van zijn gedrag op school en thuis één lijn wordt getrokken en als ouders en leerkracht bereid zijn om naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaars positie op te brengen.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder:

Bron
'Druk in de klas' is ontwikkeld aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit programma is een Nederlandse bewerking van het in de VS effectief bewezen 'summer-treatment' programma van Pelham en Swanson. Het zal in de komende tijd in Nederland op effectiviteit worden getoetst. Lees meer op de website Druk in de klas.
Laatste wijziging: 28-02-2012
Gerelateerd

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners