print logo

Huiswerk

De leerling met AD(H)D heeft aanzienlijk meer training nodig voor het agendabeheer en planning van school- en huiswerk. Het is raadzaam daar vast op de basisschool mee te beginnen.

Plannen en structuur aanbrengen

Kinderen met AD(H)D vinden het zelf moeilijk om te plannen en structuur aan te brengen, ondersteuning daarbij is onmisbaar. Afsprakenlijsten, agenda's, markeerstiften zijn belangrijke hulpmiddelen.

Op de middelbare school, met verschillende vakken en docenten en veel meer huiswerk, wordt deze ondersteuning nog belangrijker. Een rustige ruimte om te werken, kleurmarkeringen voor de verschillende vakken, extra afspraken voor het doorgeven van huiswerk (bijvoorbeeld via de mail of door de leraren de agenda te laten controleren) kunnen helpen.

Soms is dat niet te organiseren, door de situatie thuis of doordat het kind de begeleiding niet accepteert. Dan moet extra ondersteuning worden gezocht.

Huiswerkinstituut of praktijkcoach

Zogenoemde huiswerkklassen zijn niet genoeg voor leerlingen met AD(H)D. Gespecialiseerde huiswerkinstituten zijn ideaal maar niet altijd betaalbaar voor ouders (zie www.huiswerkbegeleiding.nl). Soms kan een persoonsgebonden budget (pgb) voor dat doel worden ingezet.

Een andere mogelijkheid is de zogenaamde 'praktijkcoach', die het kind begeleidt en ondersteunt in zijn functioneren op school en thuis. De praktijkcoach heeft contact met school, hulpverleners en ouders. Ook hiervoor kan soms een pgb worden gebruikt.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Leerkrachttraining

Laatste wijziging: 28-02-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners