print logo

Stages of beroepspraktijkvorming

Tijdens stages of (op het (v)mbo de beroepspraktijkvorming, kan de jongere met ADHD tegen problemen aanlopen. Het is van belang dat de docent, de loopbaanbegeleider en de student in de aanloop naar de stage en ook tijdens de stage hieraan aandacht besteden. Vraag er dus naar bij de loopbaanbegeleider of de betreffende docent, want niet alle onderwijsinstellingen zijn zich bewust van de belemmeringen die studenten met ADHD ondervinden.

Het is handig om van tevoren te weten welke werkzaamheden de student tijdens de stage moet uitvoeren. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de ondersteuning die de student tijdens de stage nodig zou kunnen hebben. Om te bepalen of de gekozen aanpak effectief is of eventueel bijgesteld moet worden, moet dit regelmatig geëvalueerd worden.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Meer informatie:

  • In het servicedocument van de mbo-raad Gelijk zijn = Gelijk krijgen. De naleving van de gelijkebehandelingswetgeving in het mbo staat informatie over beroepspraktijkvorming en de Wet gelijke behandeling.
  • Op de website van Crossover voor jongeren staat informatie over onder andere werken en ADHD.
  • In de Toolbox zorgleerlingen van het Onderwijscentrum Binnenvaart informatie voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan zorgleerlingen in de binnenvaartsector, met name gericht op de beroepspraktijkvorming. De informatie kan ook nuttig zijn voor andere sectoren. Er is een gedeelte voor bedrijven, onderwijsinstellingen, leerlingen en ouders. Balans heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Toolbox. Lees meer op Onderwijscentrum Binnenvaart.
Geplaatst op: 18-07-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners