print logo

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs.

Met onder andere informatie over:

  • rechten en plichten van ouders, leerlingen en school
  • ouderbetrokkenheid
  • regelingen en voorzieningen

Icoon Pijl naar rechts [1543] Kijk voor meer informatie op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners