print logo

AD(H)D vaststellen

Het is een bekend gegeven dat ouders van kinderen met AD(H)D dikwijls een lange weg afleggen voordat er een diagnose wordt gesteld en een behandeling wordt ingezet. Er zijn in principe verschillende routes mogelijk.

Waar hulp zoeken?

In de praktijk wordt de diagnose ADHD door allerlei professionals, van basispsycholoog tot huisarts, gesteld. Om zekerheid te hebben over de juistheid van de diagnose en het voorschrijven van medicatie bij (het vermoeden van) ADHD bij kinderen adviseert Balans ouders onderstaande richtlijn ter harte te nemen:

  • De meeste mensen gaan eerst naar de huisarts wanneer zij problemen met hun kind ervaren. De huisarts stelt vast of er aanwijzingen zijn die kunnen duiden op ADHD en verwijst indien nodig door naar de kinderpsychiater of kinderarts.
  • GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro-)psychologen kunnen de diagnose stellen in samenwerking met kinderartsen en/of kinderpsychiaters.
  • De kinderpsychiater stelt de definitieve diagnose en mag medicatie voorschrijven.
  • Dit geldt ook voor de kinderarts. Ook deze stelt de diagnose en mag medicatie voorschrijven.
  • Een andere weg loopt via Bureau Jeugdzorg. Hier kunt u uw kind aanmelden zonder tussenkomst van de huisarts. Het verschilt per regio of er lange wachtlijsten zijn.

 

Voorbereiding op het consult

Het is belangrijk het consult goed voor te bereiden. Kinderen gedragen zich in deze vreemde omgeving soms opeens volslagen 'normaal'. Het  is daarom goed om bondig omschreven, concrete voorbeelden van het probleemgedrag paraat te hebben. In het boek 'Dit is ADHD' (verkrijgbaar in de webwinkel) vindt u een lijst waarmee u zich kunt voorbereiden.

Vragenlijsten

Vaak zal aan ouders en leerkrachten gevraagd worden ter voorbereiding van het consult bij de arts een aantal vragenlijsten in te vullen. Meestal wordt er gewerkt met de Nederlandse versie van de CBCL (Child Behaviour Checklist) en voor leerkrachten de TRF (Teacher Report Form).

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Het onderzoek en de diagnose

Laatste wijziging: 25-10-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners