print logo

Drie subtypen van AD(H)D

In de DSM-IV worden drie subtypen van AD(H)D onderscheiden.

Type 1

Het overwegend onoplettende type: alleen aandachtsproblemen, zonder hyperactiviteit en impulsiviteit

Dit type wordt ook wel ADD genoemd en komt vaker bij meisjes voor. ADD wordt niet snel herkend bij kinderen. Zij vertonen immers veel minder storend gedrag dan de kinderen met de andere twee vormen van ADHD. De kinderen met ADD vallen op door dromerig, apathisch gedrag en het feit dat ze meer dan gemiddeld moeite hebben om met een taak te beginnen en hun aandacht erbij te houden. Ze vergeten ook gemakkelijk en hebben moeite om zich goed te organiseren. Hierdoor kunnen ze moeite hebben met leren. Kinderen met ADD presteren vaak onder hun niveau. Dit kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen.

Type 2

Het overwegend hyperactieve en impulsieve type, zonder de aandachtsproblemen

Over dit subtype is nog weinig bekend. Het wordt vooral gezien bij kinderen beneden de 7 jaar en zou een voorloper van het gecombineerde type 3 kunnen zijn.

Type 3

Het gecombineerde type

Aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit komen alledrie voor. Spreken we over 'ADHD', dan bedoelen we meestal dit type. Type 3 komt het meest voor en vaker bij jongens.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Na de diagnose

Laatste wijziging: 21-02-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners