print logo

Begrippenlijst ADHD

De belangrijkste begrippen op het gebied van ADHD en ADD worden hieronder toegelicht. De lijst is in alfabetische volgorde weergegeven.

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z

ADD

Attention Deficit Disorder, een vorm van ADHD waar aandachtsproblemen centraal staan en hyperactiviteit ontbreekt.

ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis mét hyperactiviteit en impulsiviteit.

Atomoxetine

De werkzame grondstof van Strattera, het medicijn dat sinds 2004 is geregistreerd voor de behandeling van AD(H)D, wanneer het eerste-keuzemedicijn problemen oplevert.

Clonidine

Derde-keuzemiddel bij ADHD. Het gedrag verbetert meer dan de aandacht. Bijverschijnsel slaperigheid. Heeft een positief effect op slaapproblemen. Valt niet onder de opiumwet.

Comorbiditeit

Het gelijktijdig voorkomen van verschillende stoornissen (dyslexie heeft bijvoorbeeld comorbiditeit met AD(H)D).
Lees meer: Bijkomende stoornissen bij AD(H)D.

Concerta

Langwerkende medicatie voor AD(H)D. Zie Methylfenidaat.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Dexamfetamine (Dexedrine)

Medicijn dat wordt voorgeschreven bij AD(H)D als alternatief voor methylfenidaat. Geen merkproduct. Kan door apotheek zelf worden vervaardigd.

DSM IV

Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van de geestelijke gezondheidszorg. De huidige versie (uit 2000) is een tekstrevisie van de vierde editie, aangeduid als DSM-IV-TR.
Lees meer bij Diagnosecriteria ADHD.

Equasym

Langwerkende medicatie voor AD(H)D. Zie Methylfenidaat.

EF (Executieve functies)

Dit zijn de regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Met deze functies bepaalt een individu het doel van zijn handelingen en gedrag, schakelt hij afleidende factoren uit, plant hij de volgorde van handelingen, voert hij de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleert hij het effect, waarbij hij ook rekening houdt met mogelijke toekomstige effecten. Hij reguleert er de emoties, motivatie en alertheid mee en laat ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst.

Gedragsstoornissen

Verzamelnaam voor stoornissen waarbij duidelijk zichtbaar gedrag het belangrijkste kenmerk is, bijvoorbeeld een agressieve gedragsstoornis of ADHD.

Hyperactiviteit

Concentratiestoornis die gepaard gaat met overbeweeglijkheid en impulsiviteit.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Melatonine

Niet-geregistreerd (genees)middel dat regelmatig wordt voorgeschreven bij slaapproblemen bij kinderen met ADHD.

Methylfenidaat

Chemische stof die verwant is aan amfetamine en de grondstof vormt voor Ritalin, Concerta, Equasym en Medikinet. Eerstekeuzemiddel bij ADHD. Valt onder de Opiumwet.

Medikinet

Langwerkende medicatie voor AD(H)D. Zie Methylfenidaat.

Neurobiologische stoornis

AD(H)D is waarschijnlijk een neurobiologische stoornis. Dit is een stoornis in de hersenen, waarbij bepaalde zenuwprikkels onvoldoende worden doorgegeven.

Neurotransmitters

Stoffen die de overdracht verzorgen tussen zenuwcellen in de hersenen, waardoor binnenkomende prikkels (informatie) kan worden verwerkt. Voorbeelden: dopamine, noradrenaline, serotonine. Bij AD(H)D worden stoornissen verondersteld in de dopamine en noradrenaline.

Opvoedingsondersteuning

Voorlichting, advies en hulp aan ouders en opvoeders bij opvoedingsvragen en -problemen; uitgevoerd door onder meer de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en welzijnsinstellingen.

Risperdal

Antipsychoticum. Geen reguliere medicatie bij ADHD. Wordt alleen in lage doseringen tijdelijk voorgeschreven, bijvoorbeeld om ernstige uitbarstingen van woede en agressie in te dammen.

Ritalin

Kortwerkende medicatie voor AD(H)D en meest voorgeschreven middel. Werkt 3-4 uur en moet meerdere keren per dag worden ingenomen. Zie Methylfenidaat.

Strattera

Langwerkende medicatie voor AD(H)D. Zie Atomoxetine.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Laatste wijziging: 07-11-2011

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners