print logo

Heeft mijn kind AD(H)D?

Net zoals kinderen met AD(H)D van elkaar verschillen door hun karakter en de ernst van de stoornis, zo kunnen ook de eerste signalen van AD(H)D verschillen.

Eerste signalen

Het ene kind was vanaf zijn geboorte (en soms zelfs al in de buik van de aanstaande moeder) onrustig en huilde later extreem veel; het andere kind was een gewone, ontspannen baby maar ontaardde in een wervelwind zo gauw hij uit de box kwam.

De ene ouder had altijd al het gevoel dat er iets niet klopte met het kind; bij de andere ouder ontstond de twijfel pas tijdens de peuterperiode of nog later, op de basisschoolleeftijd of in het voortgezet onderwijs.

Is dit gedrag wel normaal?

Maar vroeg of laat vragen ouders van kinderen met ADHD of ADD zich af: is dit gedrag wel normaal? Waarom beschouwt mijn kind de boekenkasten in de bibliotheek nog steeds als klimrek, terwijl andere kinderen van zijn leeftijd dit allang niet meer doen? Waarom komt alleen mijn kind op het idee te gaan jeu-de-boulen met de meloenen in de supermarkt? Waarom vergeet mijn kind - hoe vaak ik hem/haar ook help herinneren - acht van de tien keer zijn tas, schrift, sleutels of jas? En vooral: waarom helpt het niet als ik iets verbied?

School geeft de doorslag

Leerkrachten hebben een belangrijke rol bij de signalering. Het komt regelmatig voor dat zij de doorslag geven bij het verder zoeken naar hulp. Leerkrachten kunnen gedrag goed vergelijken met medeleerlingen en het valt hen als eerste op dat het gedrag van het kind in de klas te sterk verschilt van dat van de andere kinderen.

Middelbare school

Sommige kinderen redden het nog wel op de basisschool, maar op de middelbare school niet meer. Dat betekent niet dat de symptomen van AD(H)D er eerder niet waren, maar het gedrag belemmerde het kind niet al te erg. Waarschijnlijk waren er compenserende factoren: een bovengemiddelde intelligentie, de opvoedingsstijl van de ouders, leerkrachten die goed op het gedrag weten in te spelen. Maar op de middelbare school met de verschillende vakken en leerkrachten en hogere eisen aan planningsvaardigheden gaat het dan toch mis.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Hulp zoeken

Laatste wijziging: 02-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners