print logo

Links over ADHD en ADD

Dit overzicht bevat links naar websites met informatie over ADHD en ADD voor ouders en andere geïnteresseerden. Voor links over ADHD bij volwassenen, verwijzen wij u naar vereniging Impuls & Woortblind.

Nog meer links gericht op leer- en gedragsstoornissen in het algemeen vindt u op Balansdigitaal. Wij plaatsen geen links naar websites van hulpverleners en andere organisaties met een commercieel belang, of websites waar verwijzingen zijn opgenomen naar deze organisaties.

Vragen over ADHD en ADD?

Voor inhoudelijke vragen over ADHD en ADD en informatie over hulpverlening of onderwijs bij u in de buurt, belt u met BalansAdvies.

Categorieën

De links zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 1. Advies en informatie
 2. Lotgenotencontact
 3. Medicatie en andere behandeling  
 4. Onderzoek en diagnose
 5. Passend onderwijs
 6. Voor kinderen en jongeren
 7. Belangenorganisaties
 8. Materialen

 

1. Advies en informatie

1a. voor ouders
1b. voor het onderwijs
1c. voor hulpverleners

1a. Advies en informatie - Ouders

1b. Advies en informatie - Onderwijs

 • Gedragsproblemen in de klas - ADHD en Gedragsproblemen in de klas - ADD
  Praktische tips over ondersteuning van en omgaan met kinderen met ADHD en ADD in de klas. Ontwikkeld door basisschool-leerkracht (tevens gedragsspecialist).
 • Omgaan met een ADHD-leerling
  Informatie over een beroepsgericht afstudeeronderzoek over het begeleiden van jongeren met ADHD in het VO. Met tips voor leerkrachten.
 • Druktemakers op kamp
  Positief omgaan met kinderen met ADHD op kamp. Daarbij duidelijke regels en afspraken maken. Hoe pak je dat aan? Een artikel op letop.be.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs
  Informatie en ondersteuning voor leraren in het BO bij het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (o.a. concentratieproblemen en hyperactiviteit).
 • Sticordibank Vlaamse site met informatie over maatregelen die scholen nemen om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en leerstoornissen. Sticordi staat voor Stimuleren, Compenseren, Relativeren, Remediëren en Dispenseren.
 • Wijzer onderwijs: Aandachtstekort- en gedragsstoornissen  De map Wijzer Onderwijs: Aandachtstekort- en Gedragsstoornissen bevat vele praktische tips en adviezen om het onderwijs voor leerlingen met ADHD, ODD of CD toegankelijker te maken. U kunt de map gebruiken binnen het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.Leraar24: Moeilijk gedrag Dossier moeilijk gedrag op informatieplatform voor en door leraren
 • ADHD Togheter Deze website is speciaal ontwikkeld voor ouders, verzorgers en leerkrachten om samen te werken in de ondersteuning van schoolgaande kinderen met ADHD. 

 

1c. Advies en informatie - Hulpverleners

 • Kenniscentrum KJP
  Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met informatie voor professionals over o.a. ADHD, ODD en Autisme Spectrum Stoornissen.
 • Landelijk Basisprogramma ADHD
  Leidraad voor regionale zorgprogrammering voor kinderen en jeugdigen met ADHD (op website Trimbos Instituut)
 • Netwerk kinderartsen ADHD
  Netwerk van kinderartsen in Nederland die zich bezighouden met ADHD

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

2. Lotgenotencontact

 • ADHDer.nl
  Op deze site weblogs met persoonlijke ervaringen van mensen met ADHD en ADD. Dit geeft inzicht in de dagelijkse praktijk en herkenningspunten voor mensen die twijfelen of ze ook ADHD of ADD hebben.
 • adhdXtra
  Lotgenotencontact voor ADHD en/of aanverwante stoornissen, voor patiënten, ouders en direct betrokkenen in onderwijs en zorg.  adhdXtra heeft een samenwerkingsverband met Impuls, de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD.
 • Ouders van adhd-kids 
  Discussiegroep voor ouders van kinderen met ADD en ADHD in Nederland en België
 • Forum voor ADD'ers
  Forum van de Stichting ADD Nederland

3. Medicatie en andere behandeling

 • Apotheek.nl 
  Informatie over aandoeningen en medicatie, o.a. bij ADHD. Met uitgebreide informatie over werking, gebruik en bijwerkingen van medicijnen.
 • Geneesmiddeleninformatiebank
  Informatie over medicatie van College ter beoordeling Geneesmiddelen
 • Meldpunt Medicijnen
  Meldpunt waar medicatie-gebruikers ervaringen kunnen melden
 • Gaming & Training
  Over de Stichting Gaming & Training die behandeling van cognitieve controle problemen ontwikkelt en onderzoekt op effectiviteit. Met informatie over Braingame Brian.

 Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

4. Onderzoek en diagnose

 • Fonds Psychische Gezondheid 
  Fonds dat zich inzet voor mensen met psychische problemen en verbetering van de psychische gezondheid van mensen in Nederland.
 • Kenniscentrum KJP
  Landelijk Kenniscentrum kinder- en Jeugdpsychiatrie, met informatie voor professionals over o.a. ADHD, ODD en Autisme Spectrum Stoornissen.
 • Multidisciplinaire Richtlijn ADHD
  • Patiëntenversie
   Speciale versie voor ouders van kinderen en jeugdigen met ADHD 
  • Samenvatting 
   Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn   
 • Netwerk kinderartsen ADHD
  Netwerk van kinderartsen in Nederland die zich bezighouden met ADHD  
 • Trimbos instituut
  Kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg 
 • Vilans
  Landelijk Kenniscentrum op het gebied van langdurende zorg

Icoon Pijl omhoog [1615]  naar boven

5. Passend Onderwijs

 • Informatiepunt Passend Onderwijs
  Website van het Informatiepunt Passend Onderwijs, aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning op het gebied van Passend Onderwijs.
 • Passend Onderwijs 
  Dossier over Passend Onderwijs van Ministerie van Onderwijs, met overzicht van alle documenten van het ministerie hierover, zoals nieuws- en persberichten, publicaties en kamerstukken.
 • Netwerk coordinatoren Passend Onderwijs
  Netwerk voor onderwijscoördinatoren Passend Onderwijs en WSNS.
Kijk voor meer links in het Dossier Passend Onderwijs (website  Balans).

 Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

6. Kinderen en jongeren

7. Belangenorganisaties

 • Adders
  Britse patiëntenvereniging voor ADHD
 • Addiss 
  Britse vrijwilligersorganisatie die informatie, training en ondersteuning biedt aan mensen met ADHD, ouders en professionals
 • Chadd
  Amerikaanse patiëntenvereniging voor ADHD
 • OVAK
  Vereniging van en voor ouders van kinderen met psychiatrische problemen
 • Sprankel
  Vlaamse vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen, waaronder concentratieproblemen, dyslexie en dyscalculie
 • Zit Stil
  Vlaamse patiëntenvereniging voor ADHD 

8. Materialen

 Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners