print logo

Niet alleen AD(H)D

In 50-90% van de gevallen gaat AD(H)D samen met andere (psychiatrische) stoornissen. Deze kunnen het gevolg zijn van AD(H)D, maar veel vaker betreft het een tweede of derde stoornis naast de AD(H)D. In vaktermen noemt men dit comorbiditeit. Daarnaast zijn er een aantal syndromen die samengaan met AD(H)D-verschijnselen.

Gedragsstoornis

Wanneer in de media geschreven wordt over vernielzucht of criminaliteit als typisch kenmerk van ADHD, wordt ADHD in een verkeerd daglicht gesteld. ADHD is niet de oorzaak van asociaal of kwaadwillig gedrag van een kind. Als een kind deze kenmerken vertoont, is er sprake van een andere stoornis, die oppositioneel (opstandig) en agressief gedrag tot gevolg heeft. Het is de combinatie van ADHD en een oppositionele stoornis die een groter risico vormt op verslaving en/of strafbaar gedrag. Ook deze kinderen hebben overigens goede kansen, mits ze tijdig worden behandeld met medicatie en gedragstherapie.

Leerstoornis

Sommige kinderen hebben, ondanks een hoge of gemiddelde intelligentie, problemen met schoolse vakken zoals lezen of rekenen. Of ze hebben allerlei andere problemen die zich kunnen voordoen in de communicatie in het algemeen, de taalaanleg, het luisteren, het begrijpen en het spreken.

Meer informatie over leerstoornissen op de website van Balans.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees verder: Bijkomende stoornissen

Laatste wijziging: 02-05-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt ADHD  | Disclaimer

Partners